Centerpartiet i Sundsvall enat
– de ska företräda partiet: "Jag är hedrad"

Vid Centerpartiets nomineringsstämma har medlemmarna nu sagt sitt och valen av de personer som ska företräda partiet under den kommande mandatperioden är klara.

Hans Forsberg och Kjell Bergkvist fick av medlemmarna förnyat förtroende och omvaldes till ordförande för kommunstyrelsens Infrastruktur- och serviceutskott respektive ordförande i Miljönämnden. Sanna Jonsson valdes också in i kommunstyrelsen samt till ny gruppledare.

Till ny ordförande för Näringslivsbolaget valdes Anneli Rehnfors, med mångårig bakgrund inom näringslivet. Anneli har bland annat under fem år jobbat som VD vid finska handelskammaren i Hong Kong och innan dess har hon varit marknadsansvarig på Sundsvall Turism & Kongress AB.

- Jag är hedrad att ha fått förtroendet och ser fram emot att få jobba med att utveckla näringslivet och småföretagandet i Sundsvall, frågor som är mycket viktiga för centerpartiet, säger nyvalde ordförande Anneli Rehnfors (C).

Till ny ordförande för Sundsvall Vatten AB och Mittsverige Vatten och Avfall AB valdes Helge Sjödin.

Till ny vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden valdes Magnus Persson.
Till ledamot i Socialnämnden och vice ordförande (fr.o.m. 2020) i Vård- och omsorgsnämnden valdes Jeanette Lindblom.