Hallstahammar
Centerpartiet lokalt

Hallstahammar

Välkommen till Centerpartiet i Hallstahammar

Trygghet:

Brottsligheten i samhället behöver minska. Människor måste kunna lita på att polisen gör sitt jobb. Vi måste också ha ett samhälle där människor vågar säga ifrån när någon gör fel.

Centerpartiet vill:

-Förtydliga kommunens och andra offentliga aktörers brottsförebyggande ansvar.

Att företagare, civilsamhälle och polis ska samverka i förebyggande av brott i Hallstahammar.

-Lägga mer kraft på hur vi utformar samhället till exempel med belysning eller planering för att skapa färre tillfällen som lockar till brott.

Miljö, energi och klimat:

Dessa frågor ska vävas in i varje programpunkt.

Kommunen ska vara100 % fossilfri till 2020, och ha en miljö och klimatpolicy som speglar Agenda 2030.

 

-

 

Senaste nytt från Hallstahammar

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.