Hallstahammar
Centerpartiet lokalt

Hallstahammar

Välkommen till Centerpartiet i Hallstahammar

 

På årsmötet den 21 ferbruari behandlades vilka frågor vi bl.a. ska gå till val på.

Trygghet:

-Förydliga kommunens och andra aktörers brottsförebyggandes ansvar.

Skola:

-Våra barn är det finaste vi har. Varje förälder ska kunna känna sig trygg med den förskola/skola där man lämnar dem på dagarna.

Vård och äldrefrågor:

-Oavsett var i kommunen du bor ska du ha samma rätt till en bra tillgänglig vård

Kommunen ska vara100 % fossilfri till 2020, och ha en miljö och klimatpolicy som speglar Agenda 2030.

 

-

 

Senaste nytt från Hallstahammar

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.