Svar på interpellation privata förskolor.

Alternativ barnomsorg är en självklarhet i så gott som hela Sverige

Barn-o Bildningsnämdens ordförande svarar:

Vi i majoriteten har inte och kommer inte aktivt söka privata alternativ till våra kommunala förskolor.

Vill man starta en privat förskola i kommunen får man den information man behöver genom att kontakta vår barn.och utbildningsförvaltning ich via dem får man vägledning.

Vad gäller profil på våra förskolor så har man infört grön flagg, men utöver det så har vi politiskt inte öreslagit någon profilering utan verksamheterna själva väljer vilken typ av pedagogik man vill inrikta sig på.

Interpellationen anses härmed besvarad.