Interpellation till KF

Centerpartiet har tidigare motionerat om ett seniorboende på Hagvägen i Kolbäck. Inget gehör för den platsen men det skulle byggas på en annan plats i Kolbäck. Ingenting har hänt . Vi undrar när det blir verklighet?

Motivering till interpellationen

Forskning och prognosen anger att vi får en äldre befolkning. Detta är otroligt positivt att Sverige har flera pigga seniorer. Men detta medför utmaningar i form av flera seniora boendeformer, ökade vårdplatser, ökat behov av aktiverings- och motionslokaler för seniorer. Vi vill att Hallstahammars kommun ska vara en attraktiv kommun för våra seniora invånare. Hallstahammar har fått ett finns äldreboende som Äppelparken, men det är redan nu fullbokat vad vi fått indikationer om. Centerpartiet gjorde en insamling av namn på senaste seniormässan i oktober 2017 för att se om några seniorer vill etablera ett seniorboende/trygghetsboende i Strömsholm eller Kolbäck. Vi fick god respons och har lämnat in denna underskrift till ledande politiker i kommunen i januari 2018. Alliansen har även lagt en motion om ett trygghetsboende i kommunfullmäktige, som ansåg den som besvarad den 28 november.

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:

- Vad har hänt med motionen om Hälsans stig som ska främja tillgängligheten för seniorers motionsutövande som Centerpartiet lämnade in under 2016?

- Vad kommer ledande politiker göra efter de har mottagit insamlingen av namn till ett uppförande av seniorboende?

- Hur arbetar ni med bostadsförsörjningen för målgruppen seniorer och hur ser framtiden ut för ett till äldreboende?