SD pratar i nattmössan om skolan

Nog är det glädjande att vi numer slipper börja våra fullmäktigemöten i Kungsör med att konstatera att det står tomma stolar i lokalen. Att alla stolar är fyllda är en demokratisk vinst. Men att vara lokalpolitiker är mer än att fylla en stol.

Efter att ha läst Bärgslagsbladets reportage 13/11 om Sverigedemokraterna blir jag förundrad även om det ger en ganska tydlig förklaring till deras anonymitet i valrörelsen.

I artikeln påstår företrädarna utan vidare att Kungsör har Sveriges sämsta skola. Utan att bemötas med några kritiska frågor får detta stå som en sanning genom reportaget. Vart Sverigedemokraterna fått sina uppgifter ifrån står skrivet i stjärnorna. Att lyssna till fakta och inte hörsägen är en grundprincip för en lokalpolitiker.

Kungsör har inte Sveriges sämsta skola. Ett sådant påstående är inget annat än att baktala skolpersonal och elever. Ska Kungsör få Sveriges bästa skola som SD-företrädarna nämner som mål, är inte rätt väg att gå; att baktala dem som står för skolans innehåll.

Ska Kungsör få Sveriges bästa skola är det viktigt att se till hur verkligheten faktiskt ser ut. Tittar man exempelvis på Sveriges Kommuner och Landstings undersökning Öppna jämförelser Grundskola ser man tydligt hur Kungsörs skolor aktivt jobbar och får goda resultat. Exempelvis har andelen som lämnar grundskolan med godkända betyg ökat från 68,7 %, 2010 till 79,5 %, 2014. Det är faktiskt bäst i KAK! I den sammanvägda ranking som rapporten också visar ligger Kungsör på plats 151 av 289. Och i Lärarförbundets "Årets skolkommun 2014" hamnar Kungsör på plats 98 av landets 290
kommuner. Visst finns det saker som kan göras bättre men dessa resultat tycker i alla fall jag visar på en framåtsträvande skola och långt ifrån Sveriges sämsta.

För som politiker, det är ni faktiskt nu, kan man inte framföra vilka påståenden som helst utan att ha någon som helst insikt eller fakta. Man pratar ibland om "de första hundra dagarna" som de
viktigaste för att skapa ett avtryck och få något gjort. Det ska bli intressant att se vilket avtryck som Sverigedemokraterna lämnar efter sina första hundra dagar.

Gunnar Karlsson, ordförande
Centerpartiet Kungsör

Insändaren publicerades i Bbl/At den 24 november 2014.