Nej till ny tipp!

Mitt emot Kungsörs återbruk och bredvid en ekhage med betande får börjar en ny tipp växa fram. Från tåget ser man meterhöga högar med avfall. Centerpartiet har lyft frågan men inte fått gehör.

Den 7 juli fick vi i Bbl/AT läsa om att Kungsörs kommun nu sanerar Åparken efter upptäckt av stora mängder zink och koppar i marken. Det är rester från en gammal industrideponi som kan medföra skada på människor, djur och miljö. Det är mycket bra att kommunen åtgärdar detta.

Samtidigt har kommunen genom myndighetsförbundet gett tillstånd till ett enskilt företag att förvara sitt avfall på hög på kommunens mark. Det är plåt, isolering, plast, rivningsmassor, betong osv. Allt läggs på hög. Och tippen växer tack vare att kommunen har arrenderat ut mark och gett tillfälligt
tillstånd i 10 år. Dagens blåst medförde dessutom att plast, frigolit och isolering tog sig in i hagen bredvid. Vem städar upp detta?

Centerpartiet tycker inte att detta är förenligt med att vara en ekokommun. Vi vill att kommunen åtgärdar detta snarast och tar sitt miljömässiga ansvar för Kungsör.

Centerpartiet Kungsör

Insändaren publicerades i Bbl/At den 10 juli 2015.