Motion: Underlätta cyklandet

Att ta sig fram med cykel i Kungsör är inte alltid det lättaste. Det finns visserligen många bra cykelvägar och kommunen är omgiven av fina cykelleder, men i det vardagliga cyklandet finns mer att önska.

Det saknas idag tydliga cykelöverfarter på flera ställen och alla cykelbanor sitter inte alltid ihop. Detta skapar förvirring för såväl cyklister som bilister. Förvirring som kan leda till trafikfarliga situationer.

Ett exempel är längs Malmbergavägen där det parallellt med bilvägen går en gång- och cykelväg. Men ska man ta sig in eller ut på cykelvägen från något av bostadskvarteren längs med vägen är det enbart övergångsställen som erbjuds – som cyklist får man snällt kliva av cykeln och leda den över, något som alla inte har koll på och trafiksituationen blir både osäker och farlig. Genom att i stället göra cykelöverfarter blir det tydligare vad som gäller.

Med anledning av ovanstående yrkar jag att:

  • Kommunen ser över och åtgärdar oklara och osäkra korsningar för cykeltrafiken så att kommunens cykelbanor tydligt knyts ihop, för ett säkrare cyklande.

Kungsör den 20 oktober 2015

Petter Westlund (C), fullmäktigeledamot.