Interpellation: Användande av migrationspengar

Kungsör har fått extra stöd av staten kopplat till de ökade mottagandet av asylsökande. Totalt får kommunen 19,9 miljoner som ska gå till verksamheter som har ett tydligt åtagande för mottagandet och integrationen av nya medborgare i Kungsör.

Centerpartiet ser att det är otroligt viktigt att dessa pengar används på bästa sätt och att de inte används för att täcka upp kostnader som inte har med integrationsarbetet att göra. Därför har vi ställt en interpellation till fullmäktige, hur majoriteten avser använda pengarna.

Interpellation ang 19,9 miljoner och integrationssatsningar

I Regeringens och Alliansens migrationsöverenskommelse som slöts i oktober var en av Centerpartiets viktigaste punkter att kommunerna skulle få mer pengar för mottagandet.
Överenskommelsen slutade med att Regeringen och Alliansen enades om ett tillfälligt stöd till landets kommuner och landsting på ca 10 miljarder kronor, även civilsamhället får del av dessa pengar.

Sedan 12 november är det känt att detta stöd innebär 19,9 miljoner i tillskott för Kungsörs del. Pengar som vi nu måste investera och använda klokt för att öka vår kapacitet och kvalitet på vårt flyktingmottagande. Extra klokskap måste råda eftersom det enbart är ett engångsstöd och något extra-stöd har inte signalerats avseende 2016 från regeringshåll.

Centerpartiet ser många potentiella områden som pengarna kan användas till: extra föreningsbidrag för integrationsinsatser, tillskapande av mötesplatser i kommunen för en bättre integration, intensifiera rekryteringarna inom socialtjänsten, skolresurser etc. Det vi däremot inte anser pengarna ska användas till, och som vi är lite oroande att de hamnar är att täcka kommunens underskott för 2015 – det är dåligt investerade pengar och gynnar inte kommunens integrationsarbete.

Därför vill jag ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd:

  • Hur ämnar den styrande majoriteten att använda det extra stöd på 19, 9 miljoner som Kungsörs kommun får?