Interpellation: Leader Sörmland

Kungsörs kommun är sedan 2008 medlem i föreningen Ledader Sörmland, tidigare Leader Inlander, vars uppdrag är att främja landsbygdens förnyelse och ekonomiska utveckling i samverkan.

Under programperioden 2008-2014 var Kungsörs kommun projektägare för 5 projekt: Förstudie Kungsudden, Den analoga bloggen, Car-O’s Hundkoja (fas 1) Kungsörs hundarena (fas 2) och Kungsudden.

Därtill deltog kommunen som aktiv part i ytterligare 24 projekt. Totalt beviljade föreningen 170 projekt föregående programperiod. Mycket viktigt arbete gjordes för att utveckla landsbyggden.

Sedan ombildningen av föreningen år 2014 fokuserar föreningen numera på följande insatsområden; Entreprenörskap, Livstil och livskvalitet, Ungdomar 13-25 år, Besöksnäring/turism. Totalt har fyra projekt beviljats i Flen, Eskilstuna och Gnesta. Verksamheten finanseras av medel från EU:s landsbygdsfond, kommuner, statliga organ och ett omfattande ideellt arbete.

Ledader Sörmland är en viktig plattform för samverkan och utveckling av landsbyggden och insatsområdena ligger helt rätt i tiden.

Frågan är hur aktiv Kungsörs kommun är i föreningen och vad vi får ut av medlemskapet? Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande följande:

  • På vilket sätt är Kungsörs kommun delaktig i föreningen Leader Sörmland?
  • Finns det idéer eller planer på projekt i Kungsör för nuvarande programperiod?

För Centerpartiet den 18 maj 2017

Madelene Fager (C)
Gruppledare och oppositionsråd