Valförberedelser

Nu pågår arbetet med våra valsedlar inför valet 2022

sol-has-bg

Just nu pågår förberedelserna inför valet 2022. Bland annat med att ta fram en valsedel med kandidater som vill ställa upp i kommunvalet och bidra till ett bättre Kungsör.

Nomineringskommittén kallas den grupp som förbereder förslaget till valsedel. Valsedeln beslutas sedan av medlemmarna på kretsens årsmöte.

Kontakt

Undrar du något går det bra att höra av sig till vår nomineringskommitté, den grupp som ansvarar för att ta fram förslag på valsedel.

Monica Wastelius, sammankallande
monica.wastelius@centerpartiet.se, 070-644 09 58

Steg för steg till färdig valsedel - så går det till

Förnominering

Första steget att ta fram en valsedel består av en så kallad förnomineringsperiod. Under förnomineringen kan alla medlemmar i centerrörelsen föreslå personer som de vill se som kandidater för Centerpartiet. Den som nomineras behöver inte vara medlem i Centerpartiet förrän då listan ska antas - man kan alltså nominera personer som ännu inte är medlemmar i Centerpartiet.

Till centerrörelsen räknas Centerpartiet och dess syskonorganisationer Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter.

Förnominering pågick fram till den 30 september 2021.

Acceptera nomineringen

Alla personer som nomineras ska tillfrågas om de accepterar sin kandidatur eller inte. Alla som tackar ja kommer sedan presenteras för samtliga medlemmar inför den rådgivande medlemsomröstningen.

För att kandidera för Centerpartiet krävs medlemsskap i centerrörelsen. Förutom medlemsskap ska kandidaten också vara valbar utifrån vallagens bestämmelser.

Intervjuer och samtal

För att få en bättre bild av kandidaterna gör nomineringskommittén ett antal intervjuer med utvalda kandidater där profilfrågor, engagemang och liknande frågor hanteras.

Rådgivande medlemsomröstning

I medlemsomröstningen får alla medlemmar möjligheten att rösta i vilken ordning de vill se kandidaterna på valsedeln. Inför medlemsomröstningen ska de nominerade personerna godkänt eller avsagt sig sin nominering. Medlemsomröstningen ska endast bestå av de kandidater som tackat ja till nomineringen.

Medlemsomröstningen kommer genomföras under hösten 2021.

Förslag till valsedel

Det är nomineringskommittén som, utifrån genomförda urvalsmetoder och diskussioner inom kommittén, ska lämna förslag på valsedel. Förslaget ska innehålla en valsedel till riksdagsvalet och en valsedel till regionvalet och presenteras för medlemmarna.

Innan förslaget till valsedel presenteras ska alla kandidater på respektive valsedel slutgiltigt acceptera sin kandidatur.

Beslut om valsedel

När nomineringskommittén är klar med sitt arbete är det dags att slutgiltigt besluta och fastställa valsedeln. Det görs av alla medlemmar på en så kallad kretsstämma. Den kommer genomföras i samband med ordinarie årsmöte 2022 dit alla medlemmar får en kallelse. Nomineringskommittén ska till stämman presentera det förslag till valsedel som stämman ska ta ställning till. Kretsstämman fastställer sedan efter omröstning den slutgiltiga valsedeln som ska skickas in till valmyndigheten.

Alla medlemmar har yttrande-, förslags- och beslutanderätt på kretsstämman.

Valröresle

När valsedeln är antagen är det dags för valrörelse och för alla kandidater på valsedeln att gemensamt arbeta för att få så många centerpartister som möjligt ska få förtroendet att representera våra väljare i kommunfullmäktige.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.