En röst från ökat medbogarinflytande

Sista fullmäktigesammanträdet inför sommaren hanterade kommunens budgetramar för 2017, flera svar på medborgarförslag och motioner och även en rysare när det kom till kommunfullmäktiges målarbete.

Kommunfullmäktige skulle anta vilka mål som verksamheten ska utgå från och fokusera kring under 2017 och framåt. Fyra mål vara samtliga partier eniga om, Centerpartiet ville dock se ytterligare ett mål. Ett mål för ökat medborgarinflytande i kommunen - så här löd Centerpartiets förslag:
Kommunen ska öka antalet forum för medborgardialog för att få ett ökat inflytande från medborgarna.

Under debatten i fullmäktige ansåg Socialdemokraterna att det redan gjorde tillräckligt, med motiveringen att man hade haft fem träffar med föräldrar från förskolan. Knappast något konsekvent eller systematiskt medborgardialogsarbete, enligt oss i Centerpartiet. Efter omröstning visade det sig att detta var en viktigt fråga för fler än Centerpartiet och Alliansen - röstsiffrorna blev nämligen 19 - 19, och därmed var det ordförandens utslagsröst som fällde avgörandet. Tyvärr till Centerpartiets nackdel.

Det positiva att det är fler som tycker dialogen med våra medborgare har mer att önska, så vi kommer definitivt jobba vidare med frågorna.

Resterande av mötesagendan stod inte för några nyheter. Vi i alliansen ställde oss bakom de budgetramar som lades fram, mycket därför att vi som opposition inte haft mycket till tid att kunna jobba fram något eget. Alliansen kommer under hösten att presentera sin skuggbudget.