Partistämman i Malmö

Den 28 septeber till 1 oktober var det partistämma i Malmö och Västmanland och Kungsör var självklart på plats. Bland annat så omvaldes Annie Lööf som partiledare och Fredrick Federley till partiets andre vice ordförande.

I fyra dagar har vi debatterat och mejslat fram den politik som behövs för att vända det här landet rätt. Grundläggande är tron på människors egen kraft och förmåga och minska de klyftor som finns. Samtidigt som vi tar ansvar för vår miljö för kommande generationer. För att vända utvecklingen finns det ett brådskande behov av reformer på område efter område. Stämman beslutade om fyra program som tar höjd för vår tids utmaningar.

Grundläggande för vår gemensamma välfärd är människors möjlighet att försörja sig själva. Dagens system gör allt annat än att underlätta för företag att anställa och synen på människor gör att hundra tusentals förpassas till långvarigt utanförskap. Stämman beslutade om en skattereform för sänkta kostnader på jobb och företagande. Det måste bli både enklare och billigare att anställa. Sänkta skatter ska finansieras bland annat med att höja skatten på att smutsa ned miljön.

Världen och Sverige står inför stora miljöutmaningar med klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av haven och ohållbart utnyttjande av ekosystem. Stämman tog beslut om en effektiv och möjlighetsinriktad klimat- och miljöpolitik, där en bättre miljö och ekonomisk tillväxt går hand i hand, med tydligt sikte på ett fossilfritt samhälle. Genom gröna skatteväxlingen, med höjda skatter på utsläpp, avfall och miljöpåverkande ämnen, skapar vi fler jobb och företag. I den cirkulära och biobaserade ekonomin ser vi att innovationer och nya företag växer fram som kommer att möta upp samhällets krav på hållbarhet. Viktigt att samhället skapar bästa förutsättningar för detta.

Stämman tog även tydligt sikte för trygghet i hela landet och beslutade om en närmare vård och närmare polis. Det är grundläggande samhällsfunktioner som måste fungera oavsett vem man är och vart man bor. Alla ska känna att det finns en vårdcentral i närheten av bostaden med korta köer och fasta läkare. Detta gör vi genom att göra det enklare att öppna mindre och personägda vårdcentraler. Polisen ska vara lokalt förankrad. Alla ska veta att det finns poliser som man känner igen. För att det ska bli verklighet behövs poliser som lär känna medborgarna och jobbar långsiktigt och lokalt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

I en globaliserad värld behövs öppenhet och samarbete. Stämman tog därför tydligt ställning för rätten att söka skydd, rätten att återförenas med sin familj, trygghet för asylsökande, fler vägar till Sverige och en effektiv väg till integration. Det vi nu ser på detta område är inte värdigt ett land som Sverige.

Det är med stolthet och glädje som jag lämnar Malmö och partistämman. Så många viktiga beslut som kommer att göra stor skillnad.

Programmet i sin helhet kommer att publiceras inom kort.

Madelene Fager,
kretsombud, gruppledare Kungsör

Västmanlänningar på plats i Malmö.

Västmanlänningar på plats i Malmö.

Madelene med riksdagsledamoten Rickard Nordin.

Madelene med riksdagsledamoten och energipolitiske talespersonen Rickard Nordin.

Påväg hemåt.

Delar av delegationen på väg hemåt.