Rapport från kommunstyrelsen

Sjögull

Sjögull Mälaren

 

Kommunstyrelsen hade möte igår med beslut om medborgarförslag, motioner, nya förskoleavdelningar, beställning av teknisk verksamhet och mycket, mycket mer.

Kommunens nya socialchef presenterades och vi fick en redogörelse för planerna för det nya äldreboendet vid Södergården, medborgarundersökningen och den nya kommunallagen.

Nedan redovisas vår syn i ett antal ärenden som var uppe för behandling.

Medborgarförslaget om belysning till gång- och cykelvägen vid Västerskolan vann kommunstyrelsen gehör. Mycket glädjande tycker vi. Det finns fler liknande beslut som vi snart hoppas blir verkställda.

Intresse för föreslagna motioner var dock milt sagt svagt. Centerpartiets och Alliansens motion om plan bebyggelse av Kungsör fick avslag, trots att behovet och efterfrågan på tomter och bostäder är större än någonsin. Utvecklingen av området vid Skillinge, Runnabäcken och Borgvik har tagit fart. Det finns tankar på fortsättningen, men sen då? Vi vill se en långsiktig plan som deklarerar hur vi bebygger Kungsör.

Oviljan från majoriteten gjorde även sig gällande när vi återigen behandlade förslag till införande av ett webbdiarium. För oss är ett webbdiarium en självklar del av utvecklingen av en öppen kommun. Som kommuninvånare ska man enkelt kunna ta del av offentliga handlingar och beslut.

Vi ställde oss bakom beslut om två nya förskoleavdelningar vid Ulvesund, ett fint naturnära område och lämpar sig väl för förskola. Antalet barn i förskolan ökar och det är en mycket positiv utmaning att möta upp med platser. Vi efterfrågade dock ett betydligt bättre underlag framöver. Även på det här området behövs ett helhetsgrepp. Hur ska förskolan i Kungör utvecklas? Alliansen kommer att återkomma i frågan till kommunfullmäktige den 12 februari.

Deltagandet i kommunutrednigen går nu in i en ny fas och vi tackade jag till medverkan i en fallstudie. Här hoppas vi att det kommer bidra till mer kunskap om fördjupad samverkan mellan kommuner.

Vi beslutande även om beställning av teknisk verksamhet från vårt teknikbolag, KKTAB. Skötselplanen för naturvården saknades och vi begärde tillägg. Ett mycket viktigt arbete som inte får tappa fart. Bekämpning av sjögull och skötsel av våra hagmarker är bara några exempel. Vidare diskuterades ansvaret för Kungsörsleden som är något oklart. Det finns stora behov av upprustning så vi förutsätter en lösning inom kort.

Protokollet från mötet hittar du på kommunens hemsida.

Madelene Fager, Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen.