INternationalla Världsvattendagen

Idag är det internationella väldsvattendagen. Dagen instiftades av FN 1992 för att uppmärksamma internationella vattenutmaningar. Det är en dag väl värd att uppmärksamma även i Kungsör.

Hoten mot våra hav, sjöar, vattendrag och dricksvatten ökar. Nedskräpning, plastföroreningar och spridning av mikroplaster och kemiska ämnen via våra avlopp hotar en livsviktig naturresurs. Kungsör och Mälaren är inget undantag i sammanhanget. Höga halter av mikoplast i Mälaren och spridning av invasiva växer är bara några exempel.

En viktig källa till utsläpp av näringsämnen är äldre enskilda avlopp. Centerpartiet vill att arbetet för att åtgärda enskilda avlopp inriktas mot de anläggningar som har störst miljöpåverkan. Samtidigt vill vi investera i och bygga ut vattenreningsverken.

Ett växande problem är också mikroplaster och olika kemiska ämnen som via våra avlopp och på andra sätt hamnar i naturen. Att kommunen nu stoppar användningen av mikroplatser i rengörings- och hygienartiklar utifrån vår motion är i helt rätt riktning. Nästa steg är att se över användningen av andra produkter med mikroplast och användningen av plast generell, engångsartiklar i plast, plastpåsar, plastflaskor och så vidare. Centerpartiet föreslog för en tid sedan att kommunen skulle sluta köpa flaskvatten och ta ställning för kranvatten, men det tyckte majoriteten var en dålig idé.

Våra vattendrag hotas också av nedskräpning. Fåglar och fiskar riskerar att äta eller trassla in sig i plasten så att de svälter ihjäl eller kvävs. Centerpartiet anser därför att kommunen behöver förbättra avfallshanteringen och arbeta proaktivt mot nedskräpning i vår natur och vattendrag. Det är bra att kommunen nu är medlem i Håll Sverige rent kommunnätverk och annordnar skärpplockardagar i förskolan och skolan. Men mer måste göras. Sopbergen vid våra återvinningstationer växer och tillgång till ändamålsenliga papperskorgar är undermålig. Det måste vara lätt att göra rätt och svårt att slänga skräp i vår natur. Vi behöver gemensamt ta ansvar för att vi även i framtiden ska ha tillgång till rent vatten.

//Madelene Fager, gruppledare och oppositionsråd