Rapport från mandatperiodens sista kommunfullmäktige

Väljarna har sagt sitt och mandatperioden börjar lida mot sitt slut. Idag hade nuvarande kommunfullmäktige sitt sista sammanträde. Den nya församlingen tillträder den 15 oktober.

Centerpartiets fullmäktigekandidater 2014-2018

På kvällens kommunfullmäktige behandlade vi frågor från allmänheten och nya medborgarförslag om nya fotbollsmål, basketmål, skidspår och namnskyltar på växter. Roligt när invånare vill vara med och påverka och lägger fram förslag för Kungsörs utveckling. Nu ska kommunstyrelsen diskutera förslagen.

Centerpartiets förslag om att förbättra förutsättningarna för Kungörs företagare genom att införa en ny modell för tillstånd och tillsyn, rättviksmodellen, vann ett försiktigt positivt gehör. Rättviksmodellen har fått stor spridning i landets kommuner och förordas numera av svenskt näringsliv, statskontoret och livsmedelsverket. Majoritetet tillstyrker förslaget men vill först se över debiteringssystemet, hämta inspiration och ta fram ett nytt system. Vi menar att det redan finns tillräckligt med kunskaper och en utarbetad modell för att ta tydligt ställning i frågan. Nu väntar vi på resultat.

Moderaternas förslag om att rusta upp stenlandan i Lockmora börjar sakta ge resultat. Efter genomförd utredning tog vi ikväll gemensamt ställning till en ombyggnation för att möjliggöra uthyrning under sommarhalvåret. Det är ett bra förslag steg som vi kan vidareutveckla utifrån intresset.

Vi tog även ställning till utvecklad samverkan inom överförmyndarverksamheten och nytt avtal där även Hallstahammar och Surahammar ingår. Genom mer samverkan förväntar vi oss en stärkt organisation och bättre ekonomi.

Vill du veta mer om vilka frågor vi diskuterade? Protokollet från sammanträdet hittar du på kommunens hemsida.

Nu är det dags för det nya kommunfullmäktige att ta över. Med det vill vi som har representerat centerpartiet den här mandatperioden säga tack för förtroendet! Nu siktar vi framåt.

För centerpartiet;

Madelene Fager, Ledamot och gruppledare
Petter Westlund, Ledamot
AnneMarie Andersson , Ledamot
Gunnar Karlsson, Ledamot
Eleonor Westlund , Ledamot
Margaretha Barkselius, Ersättare
Monica Wastelius, Ersättare
Mats Qvist, Ersättare