Mandatperiodens första kommunfullmäktige

Från vänster; Petter Westlund (C) Nicklas Magnusson (M) Madelene Fager (C) Eva Granudd (M) Ronja Lund Wall (M) Hans Carlsson (M) Stellan Lund (M) Jenny Andersson (KD) Lina Johansson (C) AnneMarie Andersson (C) och Monica Wastelius (C)

Från vänster; Petter Westlund (C) Nicklas Magnusson (M) Madelene Fager (C) Ewa Granudd (M) Ronja Lund Wall (M) Stellan Lund (M) Hans Carlsson (M) Jenny Andersson (KD) Lina Johansson (C) AnneMarie Andersson (C) och Monica Wastelius (C)

Igår kväll träffades det nyavalda kommunfullmäktige för sitt första sammanträde.

Den nya mandatperioden 2018-2022 har nu inletts. Kommunfullmäktige hade igår sitt konstituerade sammanträde där vi bland annat valde revisorer, presidie och valberedning.

Centerpartiet har för den kommande perioden fyra valda ledamöter i kommunfullmäktige; Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson och Lina Johansson (ny) samt två ersättare; Monica Wastelius och Margaretha Barkselius.

Centerpartiet kommer under den kommande mandatperioden att fortsätta sitt samarbete med moderaterna och kristdemokraterna och vi lämnde den 9 oktober in en överrenskommelse för detta. Tillsammans samlar vi 10 mandat. Det är dock inte tillräckligt för att gå fram som styrande.

Samarbetet i alliansen bygger på en gemensam syn på behovet av en kommunal ekonomi i balans för att få en varaktig utveckling av Kungsör. Så är inte fallet idag. Vi är tre liberala partier som kommer att ta en aktiv oppostionsroll och arbeta för en ansvarsfull ekonomi, fler jobb och företag, bättre skolresultat och en långsiktig hållbar utveckling av Kungsör. Kungsör är i stort behov av utveckling och vi kommer att jobba för de frågor vi gått till val på.

Kungsör kommer att styras i minoritet, vilket kommer att ställa  stora krav på öppenhet och lyhördhet från den styrande minoriteten och den kommunala organisationen. Den styrande minoriteten har vare sig majoritet i kommunstyrelsen, kommunens teknik- och vattenbolag eller kommunens högst beslutande församling, kommunfullmäktige. Nu är det slut med snabba och ogenomtänkta beslut bakom stängda dörrar och vid sittande möten. 

Utifrån dessa nya förutsättningar ser vi fram emot en ny mandatperiod med bra debatter och beslut för Kungsörs utveckling.

Vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 12 november kommer val till nämnder och styrelser att göras.

//Madelene Fager, gruppledare och oppositionsråd