Kommunen fortsätter köpa in engångsartiklar i plast!

återvinning

I tisdags träffades kommunstyrelsen för utbildning och sammanträde. Vi fick bland annat en introduktion till kommunens kris – och beredskapsarbete.

Bland beslutsärendena fanns svar på medborgarförslag, Pulkabacke på bullervallarna i Skillinge och Fotbollsmål på Hagaskolan. Bra förslag som bifölls. Synd bara att kommunen alldeles för ofta brister i underhåll. Elever ska inte behöva skriva medborgarförslag om fotbollsmål till sina skolor Det måste finns rutiner för detta på kommunens skolor.

Vi fick även svar på vår motion om att kommunen ska sluta köpa in engångsartiklar i plast. Kommunen vill däremot inte gå hela vägen och menar att man måste ta fram en plan för utfasning först. Vi menar kommunen redan nu ska sluta köpa in engångsartiklar där det finns alternativa produkter. Det behövs inte någon strategisk plan för utfasning av plastmuggar, plastpåsar platsbestick och liknande. Det finns sedan läge stor kunskap och medvetenhet om plastens negativa miljöpåverkan. Det har bidragit till att marknaden, samhället i stort och det offentliga Sverige redan påbörjat omställningen. Vad är det egentligen som hindrar att kommunen redan nu slutar att köpa in plastmuggar och plastpåsar? Sen måste kommmunen givetis göra en fördjupad analys när det gäller vissa produkter, inom vården till exempel. Det behöver däremot inte hindra kommunen från att påbörja omställningen. Vi yrkade givetivs bifalll till vårt förslag.

Därefter fick vi bland annat en koncernredovisning och årsredovisningar av Västra mälardalens kommunalförbund. Av redovisningen från räddningstjänsten framgår det med all tydlighet att verksamheten har stora brister. Vi efterfrågade därför en redovisning av nuläget. När vi får den är dock oklart.

Vi behandlade även remissen om ny avfallsplan. Kommunen gav ett minst sagt blygsamt svar. Avfallsplanen är ett omfattande styrdokument med mål för det kommunala avfallsområdet som ställer höga krav på kommunen, inte minst i arbetet mot matsvinn, nedskräpning, engångsplast och sortering och så vidare. Ett strategiskt viktigt dokumentet som torde ha föranlett ett mer utförligt remissvar. Nu ser vi fram emot debatten inför ett slutligt antagande.

Protokollet från sammanträdet hittar ni på kommunens hemsida.

Madelene Fager, gruppledare och oppositionsråd.