Ingen buss i Kungsörs centrum

I höst kommer bussen att sluta trafikera Kungsörs centrum. Det står nu klart efter att den så kallade dialogen med Region Västmanland ägt rum.

För ett år sedan startade Centerpartiet en namninsamling för att få kvar bussen i Kungsörs centrum. Namninsamlingen resulterade i 188 underskrifter som vi lämnade in tillsammans med ett krav på att trycka på Region Västmanlands kollektivtrafikförvaltning och få kvar bussen vid stortorget. Något som de styrande partierna i Kungsörs kommun med Socialdemokraterna i spetsen inte lyckats med.

För Centerpartiet är det viktigt att kollektivtrafiken är tillgänglig och möjliggör så enkla resor som möjligt för de som väljer bussen, då kan även fler välja bussen för både arbetspendling och nöjesresor. Det ska också vara självklart att kunna ta bussen från Kungsör för sitt sjukhusbesök i Köping. Det ville vi framföra och diskutera med ansvariga inom kollektivtrafiken.

Tack vare namninsamlingen fick vi till en dialog mellan kommunen och Region Västmanland, på såväl politisk som tjänstepersonnivå. Eller dialog blev det inte så mycket utav. Efter några trevande försök och tyvärr en del missförstånd satte kollektivtrafikförvaltningen in nådastöten i slutet av augusti. Det var som ett stopp och belägg, nu gör vi som vi vill.

Aspekter om tillgänglighet och närhet var inte intressant. För när regionens trafikplanerare får prioritera är principer och kortare resväg viktigare. Bussen ska nu agera låtsaståg och trafikera tågstationen. Är inte fördelen med bussen att den just inte går på spår och därför kan köra andra vägar och möjliggöra ett bättre resmönster för fler?

När nu bussen kommer sluta trafikera stortorget hänger många frågetecken i luften. Hur blir det för alla våra pendlande gymnasielever? Kommer de som valt bussen till jobbet nu att välja bilen? Vad händer med stationer och sträckning i Köping? Och i förlängningen hur länge kommer bussen gå till Folkesta och Eskilstuna? Allt detta för att få två (2!) minuters kortare resväg.

Det är tydligt att kommunen och den styrande koalitionen vaknade försent. Men lika tydligt att kollektivtrafiken i länet behöver mer dialog och inflytande. Kungsör är inte ensamma om detta. God tillgänglighet till kollektivtrafik torde rimligtvis vara styrande i planeringen av kollektivtrafiken i länet. Principer behöver bytas ut och bygga på samband och samhällsekonomi istället för föreställningar om att kollektivtrafik enbart handlar om tåg. Även bussen är en del av ett hållbart resande.

Slutligen tack till alla er som engagerat er i frågan!

Centerpartiet Kungsör