Minska matsvinnet - uttalande från C Kungsör

Centerpartiet i Kungsör vill se mer och tydligare arbete för minskat matsvinn i kommunen, det har kretsstämman ställt sig bakom i ett uttalande.

Centerpartiets kretsstämma som hölls på Kungsudden i Kungsör valde även en styrelse och beslutade om verksamheten för 2020.

Petter Westlund omvaldes som ordförande och Ingrid Davidsson tackades av efter många års tjänstögring i styrelse och mångfaldiga andra uppdrag. Agneta Andersson, AnneMarie Andersson, Lars Andersson, Per Gotthardsson, Lina Johansson och Monica Wastelius valdes också in i kretsstyrelsen.

Ingrid Davidsson avtackas av ordförande Petter Westlund.

Minska matsvinnet i alla led - det handlar om hållbarhet

Varje år slängs minst 1 miljon ton matavfall. Bara i Sverige. Och en tredje del av den mat som produceras hamnar aldrig på tallriken. Enligt de globala målen ska vi till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan.

I Kungsör tillagas närmare 1600 portioner dagligen i kommunens kök och det görs årligen stora inköp av råvaror och livsmedel.

Centerpartiet har vid flera tillfällen lyft frågor om hållbar mat och vikten av en livsmedelsstrategi för att välja närodlad och säsongsanpassad mat, svenskt kött, och att laga maten från grunden. Lika viktigt som att köpa och tillaga råvaror med omsorg är att minska mängden mat som slängs.

Redan idag pågår ett arbete med att minska matsvinnet i kommunens kök och restauranger. Samtidigt ser vi att mer behöver göras för att minska matsvinnet. Idag saknas bland annat tillgängliga uppgifter om matsvinnet från förskolor, skolor och äldreboenden. Regelbundna mätningar behöver införas för att få koll på läget och planera rätt insatser som kan handla om allt från val av matsedel till informationskampanjer. Mål behöver sättas som regelbundet följs upp. Om mat sedan blir över- varför inte sälja den till elever och personal?

Att minska matsvinnet är en viktig del i arbete för en hållbar framtid, där vi tillsammans tar ansvar för ett effektivt resursutnyttjande. Nu vill vi i Centerpartiet att Kungsörs kommun tar sig an frågan och får stopp på resursslöseri.

Cneterpartiet Kungsör