Digital kommunstyrelse om bostäder, väg 250
och lokal mat

Strandskydd

I tider av pandemin fortsätter kommunstyrelsen att träffas digitalt. Det fungerar hyffsat även om det är roligare att ses. Vid måndagens sammanträde diskuterades sjögullsbekämpning, det lokala näringslivet, lokal mat, bostäder på landsbygden och ombyggnad av väg 250 till mötesfri väg. Här kommer en kort resumé.

Mälardalens vattenvårdsförbund var inbjudna för att berätta om sin nya vision och verksamhet och mer specifikt om den sjögullsbekämpningen som pågår. Det är positivt att kommunen nu äntligen har tagit tag i frågan som legat vilande i några år. Näringslivsenheten deltog också och berättade om utvecklingen av näringslivet under pandemin. Många har det tufft samtidigt är det flera som ställer om och för flera företag går det trots allt bra. Bra att kommunen går in och stöttar så gott det går.

Kommunens ekonomin är som alltid en stående punkt på agendan, så även denna gång. Den ekonomiska uppföljningen visade på ett positivt resultat för 2020, på 7,5 mkr, något lägre dock än väntat. Pandemin har såklart satt sina spår men på det stora hela har verksamheterna fungerat väl. För 2021 väntar vi på siffror och besut om detaljbudget.

Bland besluten fanns förslag till bostadsförsörjningsprogram, som antogs enhälligt. Det är positiva att kommunen både lyfter effektivt resursutnyttjanden vid byggnationer, att vi ska bygga naturnära och utveckla landsbygden.

Kommunstyrelsen var också enad om att skicka tillbaka ärendet om remissyttrande om väg 250 för att tydliggöra kommunens ställningstagande. Frågan kommer att avgöras i regionstyrelsen i höst. Nu ser vi fram emot en ny skrivning och att kommunalrådet driver frågan för Kungsörs kommuns räkning. Det är en fråga om att värna tillgängligheten för invånare och verksamhet längs vägen och till det omfattande natur - kulturlandskapet. Här kan du läsa vårt ställningstagande i frågan!

På agendan fanns också uppföljning av den lokala livsmedelsplanen där vi återkommande efterfrågar mer lokal och närodlad mat till kommunens kök. Det sägs att det jobbas med frågan och det är vi glada över. Nu hoppas vi på verkstad.

Centerpartiet ställde avslutningsvis några frågor till styrelsen. Lina Johansson frågade om planen framåt för kommunfullmäktiges sammanträden där kommunen tyvärr inte har lyckats lösa det digitalt. Vi är väldigt bekymrade över att mer än hälften av kommunens förtroendevalda helt stängs utanför det demokratiska arbetet och har gjort så sedan våren 2020. Nu ska frågan diskuteras i kommunfullmäktiges presidium. Petter Westlund frågade också om vaccinationer i kommunen och förslag till strandsskyddsutredningen där vi fick en genomgång.

Vill du veta mer? Handlingar och protokoll finns på kommunens hemsida.

Vid pennan,

Madelene Fager