Debatt om att öppna upp sporthallen

I måndags kväll var det kommunfullmäktige med centerfika och debatt om medborgarförslag och delårsredovisningen för kommunen. Vi lyfte särskilt frågan om att öppna upp sporthallen för spontanidrott.

Vid måndagens kommunfullmäktige var det Centerpartiet som stod för fikat och det blev en trevlig stund. Bland ärendena som avhandes så fick vi många nya medborgarförslag att titta vidare. Vi beslutade även om tidigare väckta förslag. Ett av medborgarförslagen handlade om att låta göra en inventering över kulturminnesvärda byggnader. Nu ska kommunen låta hembygdsföreningen göra inventeringen för vidare beslut. Bra tycker vi då det saknas ett kulturminnesprogram.

Mindre nöjda var vi över beslutet att avslå medborgarförslaget om att öppna upp sporthallen. Här hade vi gärna sett en återremiss för att utreda möjligheterna vidare inte minst under lovveckor. Att öppna upp sporthallen för en friare nyttjade skulle inte minst främja spontanidrott för barn och unga, vilket är helt i linje med vårt idrottspolitiska program. Idag nyttjas sporthallen endast för organiserad idrott och vi ser många fördelar med att öppna upp mer för allmänheten, likt allmänhetens åkning i ishallen. Vad tycker du?

Kommunfullmäktige behandlade också nya motioner och Centerpartiet lämnade in ett förslag om att Kungsörs kommun bör ta en mer aktiv roll för utbyggnaden av laddinfrastruktur i kommunen genom att; -inventera laddpunkter, -initiera ett samarbete med näringslivet och - se över möjligheterna att erbjuda laddning vid kommunens arbetsplatser och anläggningar. Nu ska frågan beredas.

Den stora debatten kom att handla om delårsredovisningen för kommunen. Det var en till synes positiv läsning med en ekonomi i balans och en positiv utveckling inom flera områden, samtidigt valde vi att lyfta flera fahårgor i debatten. Det som bekymrar oss är de stora avvikelser som fler verksamheter redovisar och framförallt en oro inför de åtgärder som har vidtagits för att komma i balans, inte minst inom skolan. Kortsiktiga åtgärder för att lösa ekonomin kommer inte vara lösningen om vi samtidigt ska klara av att leverera en välfärd värd namnet. Vi frågade hur kommunen långsiktigt planera för en god ekonomi utifrån ökade behov med lägre skatteintäkter. Där fick vi tyvärr inget svar. Vi har sagt det tidigare och vi säger det igen. Vi måste se över hur vi använder varenda skattekrona. Tidigare beslut om att göra en granskning av samtliga nämnder och bolag blev tyvärr aldrig av, vilket hade kunnat ge en vägledning i hur kommunen långsiktigt ska planera för en god ekonomi. Beträffande kommunen mål ser det ut som att kommunen är på god väg. Samtidigt framförde vi att mer behöver göras för att höja kunskapsresultaten i skolan, minska arbetslösheten och minska vår miljö- och klimatpåverkan.

Vill du veta mer om de ärenden som togs upp?
Handlingar och protokoll hittar du på kommunens hemsida.

Centerpartiets Fullmäktigeledamöter

Kommunfullmäktige träffas åter den 29/11