Kungsör
Centerpartiet lokalt

Finansiering av välfärden

  • Att kommunen tar fram en flerårsplan för budgetplanering och investeringar.
  • Påbörjar ett systematiskt innovationsarbete.

Finansiering av välfärden

Kungsörs kommun har de senaste åren haft en mycket svag ekonomi. Kommande år väntas en sämre utveckling av ekonomin utifrån sämre skatteintäkter samtidigt som det finns stora behov inom barnomsorg och äldreomsorg. Det förutsätter en ansvarsfull ekonomisk politik med ett finansiellt sparande och smartare arbetssätt.

En stark ekonomi och finansieringen av välfärden bygger på en stark skattekraft och att människor har ett jobb att gå till. Centerpartiet vill se ett växande Kungsör och fler kungsörare som bor, verkar och lever i kommunen. Skattemässigt ser vi att kommunen bör närma sig nivåerna som är i Eskilstuna.

Kommunens förmåga att klara framtida finansiering av välfärden behöver säkras genom ett systematiskt arbete med innovation och ständiga förbättringar.

Kommunens ekonomi behöver även vara långsiktigt hållbar och det är nödvändigt att börja planera längre än ett år i taget. Det behövs en flerårsplan och en långsiktig investeringsbudget som tar höjd för framtida satsningar och investeringar. Vi kan inte redan nu förbruka framtidens resurser.