Integration

Centerpartiet i Kungsör vill

  • Att kommunen stärker samverkan med arbetsförmedlingen, det lokala näringslivet och civilsamhället för fler i jobb.
  • Att svenskundervisning kombineras med praktik och att en heltidsmodell införs.
  • Att krav på aktiviering införs för att få försörjningsstöd

sol-has-bg sol-light-text

Jobb är den viktigaste faktorn för lyckad integration

Vi lever i en globaliserad värld. Fler människor i världen migrerar, både för att söka skydd från krig, terror och förtryck, men också för arbete och studier. Kungsör har tagit ett viktigt ansvar för människor som har sökt sig till Sverige. Nu är det dags att ta ansvar för att människor som är nya blir en del av det svenska samhället. Medmänsklighet kommer först men måste kombineras med ordning och reda.

Vi måste bryta klyvningen och ta tillvara på det engagemang och den kompetens som människors om invandrat har med sig. Människor som är nya i Sverige måste tidigt ges möjlighet att arbeta. Därför måste fler jobb prioriteras. Ett nära samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen, näringslivet och civilsamhället är en förutsättning.

Kvinnor och män som inte har ett arbete ska studera svenska, delta i praktik, arbetsträna eller söka jobb. Svenskundervisningen behöver bli tydligt arbetsmarknadsinriktad. Studier ska kombineras med praktik och heltid för studier ska gälla. Krav på aktivering införs för att få försörjningsstödet utbetalt. Kravet ska fungera som ett incitament för att fler ska komma ut i jobb.

Kungsör kommer att växa och blomstrar om vi tar tillvara på människors engagemang och kompetens. Alla behövs och har en plats i centerpartiets Kungsör. Vi väljer medmänsklighet och humanism kombinerat med tydliga krav.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.