Närodlad mat

  • Att all mat som tillagas och serveras i kommunens kök ska lagas med svenska, säsongsanpassade eller ekologiska livsmedel. Den ska vara giftfri, utan rester av antibiotika och uppfylla krav på kvalitet.
  • Sätta upp mål för att minska matsvinn i kommunens kök och restauranger.

sol-has-bg sol-light-text

Närodlad mat

I Kungsör serveras närmare 2000 portioner dagligen i kommunens restauranger och årligen görs stora inköp av råvaror och livsmedel. Det saknas dock ett tydligt ställningstagande och ett aktivt arbete som tar hänsyn till miljö och klimat.

Fortfarande serveras mat som serveras till barn, elever och äldre är producerad med metoder som är förbjudna i Sverige. Antibiotika i djurproduktionen är ett exempel med stora risker för bland annat antibiotikaresistens. För Centerpartiet är det en självklarhet att kommunen serverar sund och säker mat som uppfyller svensk lag. Det är en fråga om vår gemensamma miljö, vår hälsa och djurens välmående.

Den mat som tillagas och serveras i kommunens kök ska lagas med svenska, säsongsanpassade och eller ekologiska livsmedel. Den ska vara giftfri och uppfylla krav på kvalitet, miljö och en god djurhållning enligt svensk lagstiftning. Kött som serveras ska enbart vara svenskt och utan rester av antibiotika. Maten ska tillagas från grunden. Lika viktigt som att köpa och tillaga råvaror med omsorg är att minska mängden mat som slängs.

För att bättre styra upphandling av råvaror och livsmedel mot ambitioner och lagar inom miljö och djurskyddet behövs en lokal livsmedelspolicy. Upphandlingspolicyn behöver ses över för att bättre svara upp mot denna målsättning. Dessutom behöver hela organisationen ges rätt förutsättningar och stöd kring upphandling och inköp för att nå målet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.