Trygghet

  • Att polisen är närvarande och arbetar trygghetsskapande i kommunen.
  • Motverka användningen av droger.
  • Att det ska råda nolltolerans mot sexuella övergrepp och våld.

sol-has-bg sol-light-text

Trygghet

I Kungsör bygger vi en trygg och säker kommun där ingen står utanför. Det sociala skyddsnätet finns där för dem som är i behov av det. Ingen ska heller känna sig rädd för att bli utsatt för brott samtidigt som oro som sprids ska tas på allvar. Social oro och brott motverkas genom trygghetsskapande åtgärder och en närvarande polis.

Vi ser idag att missbruk av alkohol och droger är ett stort problem bland unga såväl som vuxna. De senaste åren har vi framförallt sett en oroande ökning av användning av narkotika bland ungdomar. Centerpartiet säger tydligt nej till droger och vill att tidiga insatser, det förebyggande arbetet och samverkan med föräldrar prioriteras.

Flickor och kvinnors utsatthet måste få ett stopp. Det ska råda nolltolerans mot våld i nära relationer, sexuellt våld och kränkningar. Kommunens skolor behöver arbeta aktivt med normer och värderingar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.