Politiker ska inte styra kulturen

Politiker ska inte styra kulturen

Vi vill att musikevenemang, teater-, dansföreställningar och annat ska kunna upplevas på många platser i kommunen, där det finns intresse och efterfrågan. Som en del av detta har vi till exempel arbetat hårt för att Missionskyrkan i överenskommelse med kommunen ska anpassas för musikevenemang och nu sker invigning i mitten av augusti. Vi har även jobbat för att Cameleonterna ska få “komma hem” till Portvaktsgatan. Om detta skriver vi i dagens Sala Allehanda (2018-07-30)

 

Centerpartiet tycker att det är viktigt att det finns lokaler för kultur, till exempel samlingslokaler och biografer. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har höjt momsen på biobiljetter och därmed kostnaderna, vilket gör att många biografer på mindre orter nu riskerar att tvingas stänga. Vi vill sänka momsen igen så att det kan finnas biografer även utanför storstäderna.

Det är extra viktigt att barn och unga får chans att uppleva kultur. De måste också få chans att skapa själva. Därför vill vi stärka Salas kulturskola. Vi vill också att personer som arbetar med kultur ska komma till skolan för att visa hur de jobbar och tillsammans med eleverna skapa kultur. Ett exempel på samarbete mellan civilsamhället och skolorna i Sala kommun som finns redan idag är RIK-skolan, vilken vi vill fortsätta satsa på.

Kulturen ska vara fri från politiker som vill styra vad den ska handla om. Du måste fritt få skapa och ta del av tankar om livet och samhället vi lever i. Kulturen har en viktig del i detta. Därför måste kulturen få vara fri. Det är viktigt för demokratin. Därför ska politiker inte försöka styra vad kulturen handlar om. Däremot är det en viktig uppgift att se till att alla människor oavsett var man bor, vilken bakgrund man har, eller om man har någon funktionsnedsättning får ta del av kultur och vara med och skapa.

Anders Westin (C), Vice ordf. i kultur- och fritidsnämnden och kandidat till kommunfullmäktige, Sala

Jenny Eriksson (C), Ersättare i kultur- och fritidsnämnden och kandidat till kommunfullmäktige, Sala