Vad vill ”styret" med Konstföreningen och Aguélimuseet?

Ja, vi vill inte ge Konstföreningen tre miljoner kronor ur den kommunala kassan trots att man önskar det, men det borde ha framgått med all tydlighet även för Socialdemokraterna i Sala. Bara för att någon önskar, så betyder det inte att kommunen måste svara upp på önskemålen.

Det är helt i sin ordning att de politiska partierna har olika syn på civilsamhället och kommunens stöd till detsamma - men att komma med falska historiebeskrivningar om vad som skett (såsom Socialdemokraterna gör) för att ställa sig själva i bättre dager är riktigt lågt. 29 maj hade presidiet i Kultur och fritidsnämnden (där Eva Stenberg från Socialdemokraterna var en av deltagarna) ett möte med Sala konstförening, där det tydligt framgått före och under mötet att syftet var att se över det kulturavtal som finns mellan Konstföreningen och Sala kommun. Att därför påstå att det inte varit någon dialog eller att man inte uppfattat att det var dialog om Kulturavtalet känns både märkligt och svagt.

Sen kan man alltid önska att dialogen ska vara bättre men den upplevs säkert inte god så länge man inte får det man önskar. Till saken hör också att alla kulturavtalsdiskussioner har rubbats i både tid och omfattning i kronor eftersom Socialdemokraternas första budgetbesked innehöll ett stöd till Konstföreningen på just tre miljoner kronor.

Nu i november när kommunstyrelsen tagit ett första beslut om budget inför 2020, törs vi gå vidare med kulturavtalen. Där har vi ökat ramen med 100 000 kronor till förmån för de två föreningar som har anställd personal, Sala Hembygds- och fornminnesförening och Sala konstförening, med 50 000 kronor vardera.

Sett till Kultur- och fritidsnämndens förslag till kulturavtal med Konstföreningen så kan man konstatera att Konstföreningen är den kulturförening (även jämfört med övriga föreningar i Sala) som har högsta kommunala stödet. 440 000 kronor till verksamhet och 433 000 kronor i form av hyresfria lokaler, totalt 873 000 kronor. Det utgör nära två procent av hela Kultur- och fritidsnämndens budget!

Man kan vidare konstatera att föreningen sticker ut med tanke på den låga självfinansieringsgrad man har (lite medlemsavgifter och några tusenlappar från övriga intäkter). Det är också uppenbart att de har minimalt med ideella insatser i föreningens arbete, trots 289 medlemmar. Då kan den insatte hävda att ideella inte får ansvara för utställningen enligt Nationalmuseums krav - men de ideella bör kunna jobba med programverksamhet, uppsökande verksamhet eller varför inte sälja bingolotter som stora delar av övrigt civilsamhälle.

Även jämfört med övriga kulturföreningar i Sala har konstföreningen liten andel egna intäkter och få ideella insatser. Inom teaterföreningen, musikrådet, Jazz-klubben, Cameleonterna, Väsby kungsgård, Sala filmstudio med flera, lägger man ansenliga timmar med ideellt jobb.

Svara gärna på varför det är så Eva Stenberg och Ulrika Spårebo? Varför ska Konstföreningen som ni verkar prioritera så högt och som ni gjort er till talespersoner för, erhålla ett stöd som är så betydligt mycket högre än övriga kulturföreningar i Sala?

För att Konstföreningen ska kunna få mer stöd än de föreslagna 440 000 + 433 000 kronor i hyresfria lokaler, så anser vi att man måste påvisa förslag till verksamhet som i ännu större utsträckning ger mervärden för Sala kommun, tex inom besöksnäringen samt mer egna intäkter och ett ökat mått av ideella insatser.

Vi har varit tydliga mot Konstföreningen. Vi ser gärna att nationell och regional nivå stödjer Aguélimuseet i Sala och att vi är beredd att diskutera en eventuell lokal motprestation om så krävs.

Anders Westin (C)– Ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Tomas Bergling (M) – Vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Bild av Ivan Aguéli - Moderna museet, Public Domain: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66180906