Allvarlig situation kräver politiskt samarbete

Den pågående epidemin med coronavirus påverkar Sala kommuns arbete, och riskerar att medföra allvarliga konsekvenser för kommuninvånarna. Vi tar dessa risker på största allvar.

Läs hela uttalandet av Anders Wigelsbo och Ulrika Spårebo på kommunens webbplats.