Kyrkoval

Rösta på Centerpartiet i kyrkovalet den 19 september

sol-has-bg

Den 19 september är det val till Svenska Kyrkan - Centerpartiet ställer upp som nomineringsgrupp till Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och flera församlingar och pastorat runt om i Västerås stift.

Centerpartiets vision för Svenska kyrkan

Kyrkan är en öppen folkkyrka - tillgänglig för alla. En plats där vi stimulerar varandra att växa till de människor vi innerst inne är. Därför är det viktigt att stärka det lokala engagemanget i församlingen och förvalta kyrkan på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.

I varje människas liv ryms vardag och fest, sorg och glädje, stunder av ensamhet och upplevelser man vill dela med andra. Svenska kyrkan ger utrymme för allt detta och ska erbjuda en gemenskap där människor får stöd att utvecklas.

Var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att hitta mening i sitt liv. Kyrkans uppgift är att hjälpa och stärka människor. Det handlar i djupaste mening om livskraft och livskvalitet.

Genom kristen omsorg om människor och i samarbete med andra bidrar Svenska kyrkan till samhällsutvecklingen. Vi som kyrka är närvarande i vardagen och finns på plats för människor såväl i glädje som i kris, sorg och katastrof.

Vi vill att Svenska kyrkan i Västerås stift ska vara en Öppen, Nära och Grön folkkyrka.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.