Decentraliseringen gick om intet

Bild på överkryssad kartbild över Region Svealand.

Det blir ingen slagkraftig decentraliseringsreform med maktförskjutning från staten närmare medborgarna, det står klart efter att Centerpartiet idag hoppat av förhandlingarna om Sveriges nya regionala indelning.

Bild på Anna Gunstad Bäckman.

- Från Centerpartiet Västmanlands sida tycker jag det är tråkigt att förhandlingarna inte nådde ända fram. Men Centerpartiet har varit tydliga från början, vi vill inte bara diskutera en karta, utan ett tydligt innehåll där makt flyttas från staten till regionerna. Det har tydligen inte Regeringen och
Socialdemokraterna varit intresserade av, kommenterar Anna Gunstad Bäckman, distriktsordförande för Centerpartiet i Västmanland beskedet om de avbrutna förhandlingarna.

 

Oppositionsrådet i Landstinget Birgitta Andersson säger så här:

- Vi hade samma krav i vårt remissvar som Anders W Jonsson och förhandlingsgruppen haft med i förhandlingarna, så även om det är en besvikelse att reformen inte blir av så är det naturligt att kliva av, när nu Regeringen inte tillgodoser de krav som vi och även de andra centerdistrikten i det föreslagna Svealand lade fram i våra remissvar.

I Centerpartiet Västmanlands svar på remissen svarade vi att en regionbildning i Svealand var möjlig, men bara om reella förändringar i regionernas ansvar också ingick i reformen. Det handlar om förskjutnining av makt och resurser från staten till den regionala nivån så regionerna skulle kunna bestämma mer över sin regionala utveckling, infrastruktur, arbetsmarknad och även landsbygdsutveckling m.m.

Men så blir inte fallet när nu förhandlingarna har strandat och Regeringen tydligen inte velat tillmötesgå Centerpartiets krav.

Våra kommentarer i media

P4 Västmanland

SVT Västmanland

Västmanlands läns tidning

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning

Sala Allehanda

Fagersta Posten