Höga skatter skapar inga jobb

Centerpartiet tror inte att höga skatter skapar tillväxt. För oss skapas tillväxt genom enklare regler, lägre avgifter och en politik som underlättar för företag att växa. Det debatterar Lars Kallsäby på vlt.se.

Bild på Lars Kallsäby, sittandes vid ett bord under en mötesdiskussion.

Replik: Höga skatter hotar företag och jobben

Clas Lundberg skriver i en replik den 14 december att tillväxten inte bor hos Centerpartiet. Han menar också att ett konkurrenskraftigt näringsliv inte kan byggas med hjälp av låga skatter.

Är det då höga skatter som ger sådana resultat? Knappast! Att hålla ner skattetrycket för medborgare så väl som företag är nödvändigt anser jag och Centerpartiet för att vi ska få den tillväxt i Sverige som vi behöver för att säkra vår välfärd.

Lundberg hävdar vidare att det är en myt att fyra av fem jobb skapas i små företag. branchorganisationen Företagarna presenterade 2014 en rapport över jobbskapande i Sverige under perioden 1990-2013 där de konstaterar just att 80 procent av jobb skapades i små företag.
Under perioden ökade antalet jobb i privat sektor medan antalet jobb i offentlig sektor föll. Om Lundberg menar att det är en myt får han ta upp det med Företagarna.

Sen har Lundberg givetvis rätt i att jobb skapas när samhället och näringslivet investerar i olika projekt. Det är just dessa investeringar som vi i Centerpartiet vill underlätta. På det området står regeringen tämligen handfallen.

Lars Kallsäby (C), näringspolitisk talesperson Centerpartiet Västmanland.

Repliken har publicerats på vlt.se den 19 december. Och är en del av debatten om att Regeringen för en företagarovänlig politik.