Regionstyrelsen får öppna möten - efter C-förslag

Bild på Birgitta Andersson.

Regionfullmäktige (tidigare Landstingsfullmäktige) har beslutat att bifalla en motion från Centerpartiet att öppna regionstyrelsens möten för allmänheten. Det betyder mer insyn för länets invånare.

- För Centerpartiet är det viktigt att fler ska kunna ta del av vad som händer i politiken, vilka beslut som tas och hur det faktiskt går till när beslut tas. Det tror vi ökar förståelsen och legitimiteten för politiken i stort och därför är det roligt att vi får gehöv för vår motion med öppna regionsstyrelsemöten, säger Birgitta Andersson regionråd i opposition för Centerpartiet.

Insyn och delaktighet är bakgrunden till den motion som Centerpartiet lämnade in i februari 2016 där förslaget var att öppna dåvarande landstingsstyrelsen för allmänheten. Nu ska regionstyrelsens möten öppnas genom att de framöver kommer webbsändas.

Det hoppas vi skapar ökad insyn och delaktighet i och för hela Region Västmanland.

Dags att öppna upp landstingsstyrelsens möten - motion från Centerpartiet

Snart kan det bli möjligt att följa regionstyrelsens möten på webben - artikel på vlt.se