Debatt: Urholka inte äganderätten, regeringen!

Skogsbild.

Regeringen urholkar såväl äganderätten som brukanderätten när de förskjuter inflytandet i Viltförvaltningsdelegationen och ger mer makt till intressegrupper än till ägare av skog och jordbruksmarken. Det är under all kritik skriver Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson, Anna Gunstad Bäckman och Sture Johansson i en debattartikel.

Debattartikeln bemöter det regeringsbeslut som togs i februari och som innebär att miljö- och naturvårdsorganisationerna företräds av ytterligare en ledamot och natur/ekoturismföretagen av en ledamot. Eftersom inte ägar- och förvaltarsidan kompenseras med fler ledamöter betyder beslutet att inflytandet från de som äger och brukar skog och mark minskar och mer makt ges till intressegrupper.

Det är inte ett scenario som Centerpartiet vill se och åsidosätter själva syftet med inrättandet av viltförvaltningsdelegationerna, att ge större inflytande till dem som påverkas direkt av de växande klövvilts- och rovdjursstammarna - det vill säga de som äger och brukar marken. För Centerpartiet är äganderätten central:

"Äganderätten är och ska vara stark. Det är på den hela vårt lands framgångar bygger. Likaså brukanderätten. Om inte den som brukar marken bestämmer över sina skördar och avverkningar blir det ingen mat eller råvara att försörja landet med. Ingen annan har samma ansvar och intresse i skog och mark som dess ägare, framförallt inte tyckare på läktaren som inte har ansvar för marken i praktiken," skriver Erlandsson, Gunstad Bäckman och Johansson gemensamt och poängterar att öppna landskap kan endast finnas om det också finns ett aktivt brukande och nyttjande av skog och mark:

"Naturen är ett resultat av ett mångårigt förvaltande, med en balans av ekonomisk vinst kontra bibehållen miljö. För Centerpartiet bygger våra öppna landskap på många krökta ryggar, blod svett och tårar.

Att staten nu ska gå in och minska inflytandet hos dem som äger och brukar sin mark, för att släppa in intressenter som har stora krav men inte tar ansvar för kostnaderna de medför, är under all kritik. Det är en mycket farlig väg att ge sig in på."

Centerpartiet hoppas att regeringen ser över sitt beslut så att inflytandet mellan intressen och ägare kan återställas.

Sluta se jägare och markägare som fiender - hela debattartikeln på vlt.se
D
ebattartikeln är även publicerad i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Fagersta Posten och Sala Allehanda.