Debatt: Regionen behöver göra mer för miljön

Region Västmanland behöver göra mer för miljön, det tycker Centerpartiet. Förslaget till miljöprogram är för klent och saknar en helhet, det skriver Magnus Ekblad (C) som ingått i referensgruppen för programmet.

Bild på Magnus Ekblad. Foto: Jan Gustafsson.

Region Västmanland ska anta ett nytt miljöprogram, eller det första som region då tidigare program gällt under Landstinget Västmanlands namn.

Regionens verksamhet finns i hela länet och spänner över många verksamhetsområden, det betyder att regionens miljöpåverkan är av stor betydelse för miljön i Västmanland och området omkring oss. Därför är det för Centerpartiet viktigt att Region Västmanland har ett ambitiöst och tydligt miljöprogram som genomsyrar hela organisationen.

Miljöprogrammet har varit ute för remiss i kommunerna och i flera andra organisationer, även medborgarna har kunnat lämna synpunkter på miljöprogrammet.

Politiken ska nu göra sina prioriteringar innan miljöprogrammet slutgiltigt ska fastställas. Från Centerpartiet kommer vi driva på för att miljöprogrammet ska bli ett program som verkligen gör skillnad för miljön. Vi vill bland annat se:

  • att livsmedel ska vara ett eget målområde med fokus på att livsmedel som köps in ska vara producerade efter svensk lagstiftning och gärna närodlade,
  • fler transporter ska drivas av förnyelsebara drivmedel, HVO-diesel och biogas kan minska utsläppen för långt fler transporter och i fler verksamheter,
  • att Region Västmanland inför ett förbud mot inköp av artiklar innehållande mikroplaster,
    fokus mot minskad antibiotikaförskrivning som åter har ökat i Region Västmanland något som är oroande för både hälsa och miljö,
  • en trähusstrategi för hållbara fastigheter.

För Centerpartiet är dessa frågor viktiga. Men för att miljöprogrammet ska ge verklig effekt måste arbetet med programmet ske och vara synligt i hela organisationen, det gäller även en tydlig ägarstyrning gentemot bolag som regionen äger helt eller delvis.

Centerpartiet vill även att regionen i sitt miljöarbete tar ett större ansvar för hela regionen. När nu det regionala utvecklingsuppdraget ligger på regionen måste blicken lyftas och program och visioner kan inte stanna vid de egna verksamheterna utan ta hela regionen i beaktande och sätta sig i framsätet för ett hållbart miljö- och klimatarbete i hela regionen.

Magnus Ekblad (C), ledamot i regionfullmäktige och referesngruppen för miljöprogrammet.

Debattartikeln är publicerad i Fagersta-Posten den 27 mars.