Centerpartiets förslag säkrar kompetensförsörjningen

Under onsdagens regionfullmäktige behandlas Centerpartiets motion om grundläggande utbildning inom psykoterapi. Majoriteten går helt på Centerpartiets linje och säkrar därmed kompetensförsörjningen och fler patienter i behov av terapi kan få hjälp.

Birgitta Andersson (C)

- Det är glädjande att även majoriteten ser behovet av fler terapeuter med steg 1-utbildning inom psykoterapi. Efter inrättandet av utbildningen kan vi inom regionen bättre styra utbildningsinsatserna efter behovet. Det finns idag ett ökat behov av kognitiv beteendeterapi (KBT) och det kan vi lösa genom att inrätta denna utbildning. Så jag är väldigt nöjd med att få gehör för förslaget, säger Birgitta Andersson, gruppledare och regionråd (C) i ett pressmeddelande.

I motionen föreslår Birgitta Andersson och Centerpartiet att en utbildning startas inom regionen för steg 1 inom psykoterapi. Bakgrunden är att nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom ställer nya krav på terapimetoder. Genom att anordna utbildningen i egen regi kan regionen lättare anpassa verksamheten och kompetensen höjas hos medarbetarna för att följa de nya kraven.

Detta är andra fullmäktige i följd som Centerpartiet får bifall på en motion:
- Det är självklart roligt när våra förslag går igenom, sist var det om mikroplaster och nu om kompetensförsörjning två helt olika men mycket viktiga frågor för Region Västmanland, kommenterar Birgitta Andersson (C).