Centerpartiets förslag ska minska vårdköerna

Vid senaste regionfullmäktige bifölls Centerpartiets förslag om att starta en utbildning i psykoterapi. Birgitta Andersson skriver i VLT att utbildningen såväl kommer bidra till kompetenshöjning för personalen som till kortare kö till vården för patienterna.

Ökad komeptens ska ge kortare vårdkö

Genom att starta kompetenshöjande utbildning inom psykoterapi kan psykiatrin inom Region Västmanland erbjuda behandling till fler som är i behov av hjälp mot bland annat ångest och depression.

Steg 1-utbildningen inom psykoterapi, som det rör sig om, kommer till efter ett förslag från Centerpartiet. Utbildningen innebär att fler psykoterapeuter bland annat kan erbjuda KBT-behandling (kognitiv beteendeteori). Samtidigt som psykiatrin i länet får rätt medel och kunskaper för att uppfylla kommande reviderade nationella riktlinjer inom området depression- och ångestsyndrom.

Såväl vuxenpsykiatrin som barn- och ungdomspsykiatrin har svårigheter att ge vård i rätt tid, en stark bidragande orsak till detta beror på brist på utbildad personal. Genom att inrätta en utbildning i egen regi skapas bättre förutsättningar för att ta emot fler patienter, utbilda fler psykoterapeuter och förhoppningsvis också lättare att rekrytera mer personal till psykiatrin. Detta råder självfallet inte bot på alla vårdköer, men är ett steg i rätt riktning.

Birgitta Andersson (C), regionråd i opposition

Debattartikeln är publicerad i VLT den 5/12.