Vart tog KUB-testen vägen?

2017 infördes möjligheten för blivande föräldrar att få ett så kallat KUB-test (Kombinerat Ultraljud och Biokemi) utfört i Region Västmanland. Men redan efter ett år så har tillgången att få testet utfört i länet försvunnit, trots avsatta pengar för fosterdiagnostik.

- Blivande föräldrar som önskar KUB-test, många gånger för att stilla en oro för sin graviditet, hänvisas återigen till andra landsting än sitt eget. Det är märkligt eftersom det gått mindre än ett år sedan införandet, säger Birgitta Andersson (C) som ställt en fråga till ansvarigt regionråd och undrar om det är meningen att blivande föräldrar i Västmanland inte ska ha samma tillgång till fosterdiagnostik som i våra grannlandsting.

Fosterdiagnostik och KUB-test är en metod för riskbedömning där kromosomavvikelse hos fostret undersöks. Region Västmanland var bland de sista landsting i landet som införde KUB-test. Men redan efter ett år kommer alltså signaler om att testerna inte utförs i den skala som beslutats och som efterfrågas.

- KUB-testet kan många gånger lugna blivande föräldrar och därmed skapa trygghet inför vad som kanske är en familjs första barn. Att tillgängligheten stryps, efter vad som verkar vara brist på personal, är inte acceptabelt när pengar skjutits till för att testen ska kunna utföras, säger Birgitta Andersson (C) regionråd i opposition.