Ett tryggt och fritt samhälle för alla

Distriktsordförande Anna Gunstad Bäckman replikerar om Centerpartiets värdegrund och att vi alltid står upp för ett fritt och tryggt samhälle.

Centerpartiet står upp för ett tryggt samhälle

I en insändare 13 mars riktar Sven Nilsson, till viss del välförtjänt, kritik mot Centerpartiet efter rättsskandalen i Solna tingsrätt. Dock fastslog Centerpartiet resolut att medlemmar som inte delar Centerpartiets värderingar har inte i partiet att göra. Detta kan inte förhandlas bort.

Vidare avslutar Nilsson sin argumentation på ett både underligt och felaktigt sätt.

Centerpartiets värderingar står upp för ett fritt och tryggt samhälle. Det handlar om en liberal demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, socialt och ekonomiskt ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet. Centerpartiet har funnits över hundra år och kommer alltid att vara en motkraft mot de krafter som hotar den fria demokratin och alla människors lika värde.

Det är vad partiets agerande efter tingsrättsdomen visar och det är det man får om man röstar på Centerpartiet.

Anna Gunstad Bäckman
Distriktsordförande Centerpartiet Västmanland

Centern är för ett fritt och tryggt samhälle