Alliansbudget vill kapa vårdköerna i regionen

Allians för Västmanland bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Region Västmanland har presenterat sitt budgetförslag och region plan för 2019.

Alliansens budget innehåller satsningar på att korta vårdköerna, mer flexibla arbetsformer, lättare att få kontakt med sin vårdcentral och satsade medel på ökad patientsäkerhet.

- Vi avsätter 15 miljoner för att kapa vårdköerna. Det är en nödvändighet eftersom den politiska ledningen i regionen inte har klarat sin uppgift. Exempelvis har det under våren bara varit 15 procent av de som behandlas för prostataförstoring som opereras i tid, det är ett stort politiskt misslyckande, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.

- En av Region Västmanlands största utmaningar just nu är att behålla den personal som finns anställd hos regionen. Vi anser att det är viktigt att kunna erbjuda flexibla anställningsformer och inför en ny anställningsform för den som enbart vill jobba helger. Vi erbjuder också möjligheten att jobba ständig natt till de som önskar och på denna satsning lägger vi åtta miljoner kronor, säger Helena Hagberg (L).

- Tillgängligheten till många av länets vårdcentraler måste kraftigt förbättras och en jämlik tillgång i länet för ungas psykiatriska vård måste säkerställas. Det är två områden som vi vill förbättra och förstärka omgående. Vi använder pengar ur regionstyrelsens buffert som vi tycker är onödigt stor, pengarna behövs bättre ute på vårdcentralerna, säger Birgitta Andersson, gruppledare för Centerpartiet.

- Vi har förslag och lösningar inom tre områden som är väsentliga för att stärka länets sjukvård. Det handlar om bemanningskrisen på operation, IT-kaoset och brister i patientsäkerheten. Det här är samtidigt områden som personal och verksamhetschefer ofta lyfter som problem, säger Malin Gabrielsson (KD).

Budegeten i media:

VLT: Alliansen vil satsa 15 miljoner på att korta vårdköerna - och införa mer flexibla arbetstider

Västerås Tidning: Regionbudgetkriget: Vi har i alla fall konkreta förslag