Förlossningsvården behöver bättre spelregler

Förlossningsvården måste värderas högre, och mer långsiktiga resurser tillföras. Därför vill Centerkvinnorna se nationella riktlinjer som sätter en miniminivå för vad förlossningsvården ska erbjuda.

"Det är oacceptabelt att kvinnans rätt till eftervård och uppföljning beror på i vilket landsting hon befinner sig," det skriver distriktsordförande Anna Gunstad Bäckman, landstingskandidaterna Barbro Larsson och Hanna Lostelius tillsammans med Centerkvinnornas förbundsordförande Sofia Jarl.

Med sommaren kommer larm om överbelagda BB-avdelningar och barnmorskor som går på knäna, utan pauser eller sammanhållen semester. Länge har barnmorskor och föräldrar påtalat att förlossningsvården är ohållbar. Det handlar om stressade arbetsförhållanden, bristfällig kontinuitet i vårdkedjan, platsbrist och långa avstånd. Förlossningsvården behöver inte bara ökade resurser utan även förbättrad organisation och fler valmöjligheter.

Centerkvinnornas förslag handlar om fler vårdformer för förlossningsvården och ett införande av metoder som ”Caseload” och ”Min barnmorska”. Båda metoderna innebär ett arbetssätt där den gravida kvinnan får möjlighet att träffa och följas av en och samma barnmorska, från tidig graviditet till förlossning och eftervård.

Debattartikeln har publicerats i Bbl/AT 22/6.