Centerpartiet med och styr Region Västmanland

Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna bildar nytt mittenstyre i Region Västmanland. Partiera lade fram ett gemensamt förslag som röstades igenom på dagens valfullmäktige. Centerpartiet får därmed också två nya regionråd i Barbro Larsson och Magnus Ekblad.

Regionfullmäktige inledes dock relativt rörigt när det stod klart att Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade fram Moderaternas kandidat som ordöfrande och vice ordförande för fullmäktige. Resterande val och omröstningar skedde därefter utan överraskningar och där den nya koalitionen med Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna fick igenom sina förslag.

- Centerpartiet har gått framåt i valet, vi har fått över 2 000 nya röster och ett nytt mandat i regionfullmäktige. Med det som bakgrund har den nya regiongruppen format en ny väg framåt för att få ut så mycket som möjligt av vår politik, säger Barbro Larsson gruppledare för Centerpartiet.

Intensiva förhandlingar och diskussioner har sedan valdagen hållits och flera avväganden har gjorts inom centergruppen. På ett extra gruppmöte på söndagskvällen enades man tillslut om att ingå i ett nytt mittensamarbete för att styra Region Västmanland framåt:

- Centerpartiet har gått till val på en tydlig politik för en mer nära vård och utveckling i hela länet. Centerpartiet har även gått till val på tydliga värderingar där vi står upp för medmänsklighet och alla människors lika värde, därför har det varit viktigt för oss i Centerpartiet att skapa ett tydligt styre av regionen, där har det visat sig att det är Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och Socialdemokraterna som är de partier som kan forma den tydligaste och starkaste konstellationen, säger Barbro Larsson.

Valresultatet gav inget av de traditionella blocken majoritet. Alliansen med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna fick tillsammans 32 mandat i regionfullmäktige medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans fick 33. En allians krävde alltså ett större stöd för att kunna tillträda, ett stöd som inte kunnat förhandlats fram över blockgränsen. Centerpartiet och Liberalerna kom därför till beslutet att ett blocköverskridande samarbete är det som har störst möjligheter att få igenom förslag och lösningar den kommande mandatperioden.

- Region Västmanland står för ekonomiska och finansiella utmaningar framöver. För det kommer breda överenskommelser krävas, ett blocköverskridande styre kommer där ha goda förutsättningar att lyckas med att få ihop dessa, är vår bild av läget menar Barbro Larsson som även blir regionråd.

Regionråd blir även Magnus Ekblad. Exakta ansvarsområden för de centerpartistiska regionråden är inte helt klart. Klart är dock att Barbro Larsson blir vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskotet och Magnus Ekblad blir ordförande för det regionala utskottet. Båda två kommer även ta plats i regionstyrelsen som ledamot respektive ersättare.