Debatt: Mittenstyre ger bäst möjligheter

Valresultatet i Västmanland när det gäller regionen är tydligt. Västmanlänningarna gav inte alliansen tillräckligt förtroende för att få styra på egen hand. Valresultatet gav också sitt underkännande av det styre som hade varit den senaste mandatperioden.

Blockgränser behövde därför utmanas och slutligen sprängas för att få till ett styre av Region Västmanland.

För Liberalerna och Centerpartiet var alliansen förstahandsvalet. Det var tillsammans med alliansen vi gick till val och där mycket gemensam politik fanns.

Men vi gick också till val som egna partier. Där båda våra partier tydligt visade att detta val var ett värderingsval. Ett värderingsval där Liberalerna och Centerpartiet försvarade öppenheten och friheten – de liberala värderingarna och den liberala demokratin. Det vill säga ett löfte till väljarna om att inte ge Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet mer inflytande än det som de tar av egen kraft.

Våra två partier kunde därmed inte ställa upp på att tillsko sig makten med hjälp av Sverigedemokraterna. Ett övertagande som skulle göra alliansens politik helt och hållet avgörande av andra partier än alliansens. Eftersom man riskerade att vara i minoritet i såväl styrelser som nämnder. Hur skulle villkoren se ut för att få igenom alliansens politik när alliansen var den minsta koalitionen?

Vi hade tillslut att välja på att kanske få igenom alliansens politik med ett beroende av andra partier. Eller att faktiskt få igenom vår egen partipolitik i ett nytt blocköverskridande samarbete.

Det nya mittenstyret med liberaler, centerpartister och socialdemokrater har majoritet i regionens nämnder, styrelser och utskott. En röst saknas för att också ha det i fullmäktige. Vår bedömning är att samarbetet mellan oss tre partier är det samarbete som har bäst möjlighet att få igenom sin politik och skapa överenskommelser som för Region Västmanland framåt.

Helena Hagberg (L), gruppledare och regionråd.

Barbro Larsson (C), gruppledare och regionråd.

Det här är en gemensam debattartikel från Liberalerna och Centerpartiet i Region Västmanland.