Carola Gunnarsson nomineras som vice ordförande i SKL

Nu är valresultatet och förhandlingarna till SKL – Sveriges kommuner och landsting klara. Alliansen återtar majoriteten i SKL. Nominerad till uppdraget som vice ordförande är Carola Gunnarsson från Sala.

Valresultatet och förhandlingarna på SKL – Sveriges kommuner och landsting, är klara. Tack vare det framgångsrika valresultatet för Centerpartiet i kommuner och regioner står det nu klart att Centerpartiet har ökat antalet ombud på kongressen från 33 till 47 ombud.

Det goda valresultatet för Centerpartiet bidrar till att uppdragen blir fler och tyngre än tidigare år och idag presenteras den totala listan på de nominerade namnen från partiet.

Carola Gunnarsson, Sala är nominerad till uppdraget som vice ordförande för SKL och gruppledare för Centerpartiet.

Carola Gunnarsson, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Sala, är redan idag gruppledare för Centerpartiet i SKL och ledamot av SKLs styrelse och arbetsutskott. Carola Gunnarsson föreslås nu få ett än tyngre uppdrag inom en av Sveriges viktigaste organisationer.

- Sveriges kommuner och regioner står inför många stora utmaningar under de kommande åren. Det handlar bl a om de ekonomiska förutsättningarna, den demografiska utmaningen och inte minst kompetensförsörjningsfrågorna, säger Carola Gunnarsson.

- Jag är glad och stolt över förtroendet från Centerpartiets nomineringskommitté att föreslås till SKLs vice ordförande, fortsätter Carola Gunnarsson. Jag ser fram emot att få vara med och leda arbetet inom SKL och därigenom bidra till att stärka den lokala och regionala nivåns förutsättningar.

För mer information

Carola Gunnarsson, 070-242 69 65.

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Läs mer på www.skl.se