Effektiviseringskrav väntar Region Västmanland

Region Västmanland behöver effektivisera i sina verksamheter för att rusta sig för framtida vård och utveckling i länet. Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna har därför gett uppdrag om effektiviseringar på 400 miljoner kronor över tre år

En enig Regionstyrelse har även ställt sig bakom uppdraget som är riktat till regiondirektören.

Uppdraget består av följande delar:

  • Se över och hitta kostnadsreduceringar motsvarande 400 miljoner kronor till 2022 inom alla regionenens verksamhetsområden.
  • Samla all hälso- och sjukvård i en och samma förvaltning.
  • Se över övrig organisation för att skapa effektivitet.

Regionstyrelsen kommer ta ställning till förvaltningarnas förslag på mötet i maj. Innan dess ska avstämningar göras med en parlamentarisk tillsatt grupp där gruppledare från alla partier i regionen ingår.

Effektiviseringen motsvarar 4 %

Kostnadsreducerngarna på 400 miljoner kronor motsvarar ca 4 % av Region Västmanlands totala budget och omsättning. Att inte sätta igång med detta arbete nu riskerar skapa en större och svårare ekonmisk situation längre fram. Det finns nämligen en obalans i regionens ekonomi och den behöver överbyggas och justeras så att skattemedel hanteras och används på bästa sätt.

Debattartikel från S-L-C

Vi sparar för att kunna ta ansvar för framtidens vård (länk till Fagersta-Posten).

Debattartikeln har även publicerats i Bärgslagsbladet, VLT, Sala Allehanda, Magazin24 samt Västmanlands Nyheter.