Carola Gunnarsson vald till vice ordförande i SKL

Vid dagens valkongress för Sveriges Kommuner och Landsting valdes Centerpartiets Carola Gunnarsson från Sala till vice ordförande.

- Jag är glad och stolt över förtroendet att ha blivit vald till SKL:s vice ordförande, säger Carola Gunnarsson.

- Jag ser fram emot att få vara med och leda arbetet inom SKL och därigenom bidra till att stärka den lokala och regionala nivåns förutsättningar.

SKL är arbetsgivar- och intresseorganisation för alla Sveriges kommuner och landsting/regioner. SKL:s styrelse där Carola får nytt förtroende och nu som vice ordförande är därmed kommun- och landstingssveriges gemensamma röst och förhandlingspart gentemot Regeringen. Ett ärofyllt och viktigt uppdrag för att förbättra de lokala förutsättningarna i hela landet.

Gunnarsson valdes också till att företräda SKL i internationella sammanhang inom den europeiska motsvarigheten till SKL, CEMR

Centerpartiet hade efter det framgångsrika valet 2018 rekordmånga 47 ombud på valkongressen. Efter valkongressen leds nu SKL återigen av ett allianssamarbete, precis som under åren 2007 - 2014. Till ordförande valdes Anders Knape (M).

 

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Läs mer på www.skl.se