Debatt: En budget för hela landet

Nu har första budgeten presenterats sedan Januariavtalet kom till, och budgetsatsningarna talar sitt tydliga språk – Centerpartiet har fått stort genomslag. Vi har drivit på för och fått igenom sänkta kostnader för småföretag, ökad jämställdhet och trygghet för kvinnor, satsningar på klimat och miljö och inte minst flera insatser för den svenska landsbygden.

Distriktsordförande Elisabet Sannesjö skriver tillsammans med Centerpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Emil Källström i Sala Allehanda om vårändringsbudgeten.

"Den här vårbudgeten är första riktiga beviset på att Januariavtalet, avtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, innebär en ny liberal inriktning för Sveriges ekonomiska politik."

För Centerpartiet har flera viktiga åtgärder kunnat förhandlas fram i budgeten. Det handlar om stärkta och mer resurser till tjej- och kvinnojourer, billigare för småföretagare att anställa, ersättningar till drabbade lantbrukare av fjolårets torka säkerställs och ersättningar till skogsägare för avsatt skog till naturreservat.

Källström och Sannesjö avslutar artikeln med:

"Centerpartiet är en garant för att fler liberala reformer kommer att genomföras och att större fokus läggs på landsbygd, kvinnors trygghet, företagande och satsningar på bättre miljö och klimat. Denna budget är bara början, vi ser fram emot att genomföra ännu mer centerpolitik som ser till att föra hela Sverige framåt."

Läs hela debattartikeln: En budget som för Sverige framåt