Västmanland välrepresenterat på partistämman - flera motionsförslag väntas gå igenom

På Centerpartiets partistämma i Karlstad samlas över 500 ombud för att diskutera centerpolitik. Flera förslag från Västmanland väntas gå igenom när stämman öppnar.

Totalt deltar 13 ombud från Västmanland på stämman som håller på 26-29 september.

Med sig har ombuden 21 motioner från länet bland de nästan 800 motioner som ska hanteras under de fyra stämmodagarna. Fler motioner från länet väntas få bifall på stämman, bland annat förskoleklass inom särskolan, flytta mer ansvar från länsstyrelserna till regionerna och ökad flexibilitet kring naturreservat.

Centerpartiets partistämma hålls vartannat år och samlar drygt 520 ombud från hela landet. Partistämman lägger fram och beslutar om vilken politik partiet ska driva. Årets stämma kommer besluta om partiprogram inom Ekonomi och arbetsmarknad, Miljö och klimat, Vård, Landsbygd och Utbildning.

Förslag att förskoleklass även ska ingå i särskolans uppdrag – efter västeråsmotion.

- Det är otroligt bra att Partistyrelsen väljer att gå på min linje och vill göra detta till partiets politik. Förskoleklassen är nu en obligatorisk del av skolan, men idag råder stor orättvisa där elever som har rätt att gå i särskolan kan tvingas gå kvar på förskolan ett år extra eller börja i årskurs 1 ett år för fäidigt på grund av att förskoleklass inte finns i särskolans uppdrag. Detta kommer ge bättre förutsättningar för alla barns rätt till utbildning och ligger i linje med hur vi ska agera när barnkonventionen nu blir lag, säger Vicki Skure-Eriksson, kommunalråd i Västerås, som skrivit motionen.

Jenny vill öka andelen insamlat avfall

- Det ska blir roligt att åka till Karlstad och forma mer centerpolitik, särskilt eftersom mitt
förslag om insamling av fler fraktioner av fall får ja från Partistyrelsen. Sedan kommer
jag även slåss för min motion om bättre stöd för brottsoffer, säger Jenny Adolphson ombud från Köping.

Flexiblare regler när skog avsätts till naturreservat

Christer Gustafsson från Västerfärnebo har skrivit flera motioner till Centerpartiets partistämma, bland annat om biologisk mångfald och naturreservat.

- Att partistyrelsen bifaller min motion om flexiblare regler kring naturreservat för att skydda skogsägare är viktigt för skogsbruket både i Sala och i hela landet. Det märks att partiet tar skogsägarfrågor på stort allvar, säger Christer Gustafsson.

Ombud från nästan alla länets kommuner

Samtliga 13 ombud från Västmanland är:
Jenny Adolphson, Köping.
Milena Axklo, Västerås (CUF)
Mattias Björlestrand, Norberg
Anna Gunstad Bäckman, Hallstahammar
Christer Gustafsson, Sala
Barbro Larsson, Sala
Hamse Omar, Fagersta
Elisabet Sannesjö, Västerås
Vicki Skure Eriksson, Västerås
Eva-Lotta Svensson, Västerås
Marie-Louise Söderström
Anders Wigelsbo, Sala