Replik: Gårdsförsäljning - ja,tack

Centerpartiet har länge proklamerat och agerat för gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker. Moderaternas motion visar att fler gör det och det välkomnar vi.

Magnus Ekblad, regionråd med ansvar för regional utveckling och besöksnäring i Region Västmanland svarar i en replik att svaret på motionen om gårdsförsäljning i Västmanland kommer - och det är såklart positivt.

Vi väntar på en statlig utredning

Moderaten Mikael Andersson Elfgren undrar i en insändare vad som dröjt gällande hans motion till regionfullmäktige angående att göra Västmanland till försöksregion för gårdsförsäljning.

Det snabba svaret är att den kommer behandlas på fullmäktiges sammanträde i april – och kommer där att föreslås att bifallas.

Som centerpartist är jag glad att äntligen även moderater är angelägna om att få till en fungerande gårdsförsäljning i Sverige som kan fungera utan att äventyra det statliga alkoholmonopolet. Det skulle skapa nya och bättre förutsättningar för många entreprenörer och företagare som idag bara har att hänvisa sina kunder till Systembolaget inne i staden för att inhandla äppelcidern som de nyss provsmakat på gården där den framställts. Inte särskilt lönsamt eller företagsamt.

Även om vi välkomnar motionen som Andersson Elfgren lämnat in så kvarstår en del arbete innan vi kan se gårdsförsäljningens ljus i Västmanland och i hela landet. Det är även av den anledningen som motionen inte har hanterats inom tidsfristen på ett år. En av punkterna i Januariavtalet mellan Regeringen och Centerpartiet och Liberalerna är en utredning om gårdsförsäljning.

Vi ville här först avvakta och se om utredningen kom igång med tydliga direktiv – men när så inte blivit fallet men tiden för motionen gått så svarar vi nu och fortsätter samtidigt bevaka frågan.

Magnus Ekblad (C), regionråd.