Debatt: En regional utveckling för hälsa, välfärd och grön omställning

Denise Norström (S). Foto: Region Västmanland.
Agne Furingsten (L). Foto: Region Västmanland.

I ett Västmanland om tio år ser vi ett kreativt näringsliv och en utveckling som vilar på hörnstenarna om god tillgång till kommunikationer och infrastruktur; god tillgång till kunskap och forskning; god tillgång till kultur. Vi har nått dit genom ett starkt gemensamt arbete mellan näringsliv, akademi, myndigheter och kommuner.

Det är vad den regionala utvecklingsstrategin för Västmanlands län 2020–30 som antagits av regionfullmäktige ska bidra till. Vi ska skapa och utveckla ett livskraftigt Västmanland.

Fram till 2030 kan vi i Västmanland se fram emot en utveckling för en bättre hälsa, att fler får tillgång till snabbt och robust bredband, ökat företagande med bättre villkor för företagare, minskade utsläpp och ökad produktion av livsmedel. Västmanland är även till 2030 en etablerad nationell och europeisk hub för forskning och innovation för länets viktiga styrkeområden automation, energi, järnväg och välfärdsteknik.

Hela Västmanland och alla västmanlänningar ska vara en del i och kunna ta del av länets utveckling. Därför spänner arbetet över ett brett område där grunden är hållbarhet och de globala målen i Agenda 2030. Den regionala utvecklingsstrategin är Region Västmanlands första som regionalt utvecklingsansvarig i Västmanlands län. Strategin är en del av det statliga utvecklingsansvar som Region Västmanland har och ska vara det dokument som stakar ut den utveckling vi vill se i länet fram till 2030. I RUS, som regionala utvecklingsstrategin förkortas till, beskrivs trender som påverkar Västmanland och målsättningar för att skapa ett hållbart, livskraftigt, tillgängligt och välmående Västmanland.

När denna utvecklingsstrategi nu är beslutad är det som mest påverkar oss den globala pandemin som sätter högt tryck på vården, press på företagen att klara verksamhet och likviditet och på vår beredskap.

Därför är dagens läge att anta en utvecklingsstrategi ett utmärkt tillfälle att se framåt och rusta länet för en långsiktig period där vi gemensamt arbetar oss uppåt igen.

Utgångsläget för Västmanland för att lyckas är dock tudelat. Arbetslösheten var redan innan coronapandemin högre än riket för flera kommuner i länet. Samtidigt som nästan 8 av 10 företag i Västmanland uppger att det är svårt att hitta rätt kompetens, enligt organisationen Företagarna. Samtidigt har vårt dynamiska näringsliv gjort Som ytterligare dimension är Västmanland bland de mest exportstarka länen i landet samtidigt som företagsklimatet i länet får ett ljumt omdöme i olika sammanställningar. Länet huserar landets största högskola, två universitetssäten men studieresultaten och andelen som går vidare till högre utbildning är förhållandevis låg.

För att lyckas behöver vi se tudelningen som nyckeln till att utveckla länet i den riktning vi gemensamt vill och behöver. Oavsett om det handlar om mer effektiva vårdtjänster, utveckling och export av smarta elnät, mer lokal och hållbar mat, tillgänglig kultur eller nästa steg i destinationsutvecklingen är Västmanland möjligheternas län där vi gemensamt kan skapa livskraft för framtiden.

Resan är påbörjad, nu är det upp till oss västmanlänningar att ta vägen mot utveckling – ett bra avstamp för att lyckas sammanfattas ett begrepp som fått än viktigare betydelse den här våren:

Support your locals – det är där den regionala utvecklingen börjar.

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande
Magnus Ekblad (C), regionråd med ansvar för regional utveckling
Agne Furingsten (L), regionråd med ansvar för forskning och kultur

Debattartikeln är publicerad i VLT, Magazin24.