Anmälan till distriktsstämman öppnad

Nu har kallelse till vår digitala distriktsstämma gått ut till alla ombud och det går bra att anmäla sig till stämman. Anmäl dig senast 30/8.

Den 5 september genomför vi Västmanlandsdistriktets distriktsstämma - för första gången digitalt med anledning av rådande pandemi.

Stämman börjar kl 10.00 och ombuden samlas kretsvis och kopplar upp sig mot stämman gemensamt.

Anmälan för ombud och medlemmar samt mer information om stämman hittar du här:

Stämmoinfo Distriktsstämma 5/9